cégbemutató

Minden piac, ügylet és partner egyedi, melyeket speciális szükségletek és érdekeltségek jellemeznek. Azok az üzleti és módszertani megoldások, amelyek egy bizonyos környezetben jól működnek, nem feltétlenül alkalmazhatóak egy másikban is, ezért mi a Central Finance Zrt.-nél úgy alakítjuk módszertanunkat és eljárásmódunkat, hogy az adott ügyletben a legjobb megoldással tudjunk szolgálni minden résztvevő fél számára.

Számunkra elsődleges fontosságú a megbízhatóság, pontosság, gyorsaság és mindenekelőtt partnereink elégedettsége.

Társaságunk fő profilja vállalkozások hitelezése, speciális projektek finanszírozására. Foglalkozunk továbbá egyedi követelésvásárlással, valamint Társaságunk rendelkezik engedéllyel lízing ügyletek lebonyolítására.

termékeink

panaszkezelés

Nagy hangsúlyt helyezünk ügyfeleink elégedettségére, a panaszkezelési dokumentumaink itt letölthetők

kapcsolat

Central Finance Zártkörűen működő Részvénytársaság

Rövidített elnevezés: Central Finance Zrt.
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Petőfi utca 1.
Levelezési cím: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 12.
Telefon: +36 30 / 2253851
E-mail: info@centralfinance.hu
Cégjegyzékszám: 20-10-040353
Adószám: 11861067-2-20
Nyilvántartó bíróság: Zalaegerszegi Törvényszék mint Cégbíróság
Számlaszám: 13520405-13302010-00005191
SWIFT kód: KODBHUHB

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény értelmében a Társaság tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyelete alatt végzi, tevékenységének folytatását a 0011/174/1994., továbbá a 2024/1998/F., E-I.460/2006., valamint E-I-181/2007. számú határozataival engedélyezte.

1. A Central Finance Zrt. nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban, annak használatából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, használatra képtelen állapotából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása folytán, vagy más hasonló ok következményében keletkeztek.

2. A Honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logók, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk védjegyoltalom, illetve szerzői jogvédelem alatt állnak, jogosulatlan felhasználásuk jogszabályba ütközik.

3. A Honlapon vagy az azon feltüntetett e-mail címen keresztül a Central Finance Zrt. részére eljutatott bármely információ, ötlet vagy koncepció a Central Finance Zrt. tulajdonába kerül, és azt a Central Finance Zrt. a továbbiakban szabadon felhasználhatja.